Scenariusz 1

Temat: Czy ja też mam w sobie talent? (w oparciu o bajkę W. Piaseckiej „Talent”)

Cel: uświadomienie dzieciom, że każdy posiada w sobie jakiś dar czy umiejętność.

Pomoce: baśń W. Piaseckiej „Talent”, materiały plastyczne: tablice albo blok rysunkowy, sprzęt audiowizualny.

Przebieg:
1.Burza mózgów pt. „Talent” – rozmowa.
2.Przedstawienie swoich zdolności (forma dowolna) np. śpiew, recytacja.
3.Jak odkryć swój talent? (w grupach) w formie nauki rodzajowej:
   - talent plastyczny;
   - talent sportowy;
   - talent muzyczny;
   - talent inny;
4.Czytanie bajki W. Piaseckiej „Talent”.
5.Rozmowa podsumowująca.

Opracowanie: Jadwiga Wysokińska, Małgorzata Trulka, Renata Gruszecka Iwona Lubarcz, Ewa Walter.