Spotkania autorskie zagranicą:

1. od 01 do 09 grudnia 2005 Stany Zjednoczone na zaproszenie Wydawnictwa Ex Libris
- Targi Książki w Copernicus Centem Chicago

2. od 14 do 26 czerwca 2007 Francja na zaproszenia Stowarzyszeń Literka i Polanka
- Szkoła Polska przy Ambasadzie RP Paryż
- Szkoła Polska Paryż
- Szkoła Polska San German
- Przedszkole Polskie San German
- Księgarnia Lektura spotkanie z Czytelnikami i pisarzami francuskimi Lille
- Szkoła Polska przy Konsulacie RP Lille
- Spotkanie w Polskim Radiu ze słuchaczami Lille