JAZOWSKO
Data: 2007-09-10

Spotkanie autorskie w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Jazowsku, organizowane przez Powiatową i Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną im. W. Bazielicha w Starym Sączu.

Uczestniczę już po raz drugi w cyklu spotkań autorskich organizowanych przez Bibliotekę w Starym Sączu. Pani Dyrektor Maria Sosin jest fanką moich książek, a szczególnie ostatniej "Zasłużyć na fiołki". Gdy na spotkaniu zapomniałam dzieciom powiedzieć coś na temat tej pozycji, Pani Dyrektor mnie po prostu wyręczała i zawsze kilka zdań na temat tej książki powiedziała od siebie.