Scenariusz lekcyjny 20

Temat: Dziecięce  marzenia .

 

(W oparciu o utwór Wioletty Piaseckiej "W poszukiwaniu szczęścia. Baśniowa biografia Andersena")

 

Temat: Dziecięce  marzenia .

 

(W oparciu o utwór Wioletty Piaseckiej "W poszukiwaniu szczęścia. Baśniowa biografia Andersena")

 

Planowany czas: około 45 minut;

 

Cele ogóle:

- Uświadomienie dzieciom , że realizacja marzeń wymaga wytrwałości oraz pokonywania trudności.

- Przybliżenie dzieciom postaci baśniopisarza.

 

 

Przebieg:

1. Burza mózgów 

    a) co to jest marzenie i czy warto je mieć

    b) czy każdy ma marzenia (jakie Ty masz marzenia?)

2.  Prowadzący w skrócie opowiada o dzieciństwie , marzeniach i dążeniu do ich realizacji przez           H. Ch. Andersena . Zwrócenie szczególnej uwagi na aspekt uporu w dążeniu do celu.

3. Scenka sytuacyjna związana z wysłuchaną opowieścią odegrana przez chętne dzieci: dziecko wyśmiewane i grupa dzieci wyśmiewających się.

4. Rozmowa kierowana:

     Pytnia do osoby wyśmiewanej :

       - jak się czuła ?

       - czy miała zamiar uciec?

       - czy chciała zrezygnować z marzeń?

5. Wykonanie pracy plastycznej : ,,Moje marzenie”

6. Pytanie podsumowujące:

        W jaki sposób masz zamiar spełnić swoje marzenie ?

        Wypowiedzi dzieci .

 

 

Opracowanie : Bodniewicz Wiesława , Janik Maria , Saczka Joanna , Szafrańska Danuta , Szlembarska Magda , Tyrawa Halina , Zielińska Małgorzata .

 

 

Scenariusz lekcyjny opracowany podczas warsztatów metodycznych w Bibliotece Publicznej w Ołdrzychowicach Kłodzkich .