Scenariusz lekcyjny 17

 

Temat: Każdy chce mieć przyjaciela.

 

(W oparciu o utwór Wioletty Piaseckiej "Bajka o misiu")

Planowany czas: około 40 minut;

 

Cele ogóle:

- ukazanie wartości przyjaźni w życiu człowieka;

- wyrabianie nawyku dbania o zabawki;

- rozbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą.

 

Przebieg:

1. Wprowadzenie - "Burza mózgów" "Co kryje się pod słowem przyjaciel";

2. Słuchanie bajki Wioletty Piaseckiej czytanej przez nauczyciela pt. "Bajka o misiu";

3.Rozmowa kierowana:

- o kim opowiadała bajka, kto jest głównym bohaterem:

- gdzie mieszkał miś?

- dlaczego i czym martwił się miś?

- o czym marzył miś i czy jego marzenie się spełniło?

4. Zabawa "Mój przyjaciel miś" - dzieci w parach wykonują czynności wskazane przez nauczyciela np. przytul misia, podrap misia za lewym uszkiem itd.

5. Wykonanie pracy plastycznej "Mój przyjaciel".

6. Zabawa ruchowo - muzyczna "Podajmy sobie ręce".

 

Opracowanie: Urszula Tomczyk (Przedszkole Nr 3) Elwira Winiaszewska, Joanna Klupś, Renata Słomińska, Joanna marciniak, Lidia Marcinkowska, Paulina Szulczewska (Przedszkole Nr 5) Ewa Urbanowicz (Biblioteka Publiczna).

 

Scenariusz lekcyjny opracowany podczas warsztatów metodycznych w Bibliotece Publicznej w Śremie.