Scenariusz lekcyjny 16

 

Temat: Każdy chce mieć dobrego kolegę.

 

(W oparciu o baśń Wioletty Piaseckiej "Kasia")

Czas trwania 1 godzina.

 

Cele: Uświadomienie wartości przyjaźni. Uważne słuchanie baśni.

 

Umiejętności:

- potrafi współdziałać w grupie;

- wymienia cechy dobrego kolegi;

- potrafi w sposób werbalny i niewerbalny przedstawić określone sytuacje.

 

Przebieg:

1. Zabawa "Iskierka przyjaźni"

2.Słuchanie basni - dobieranie do danego fragmentu odpowiedniego obrazka, uzasadnienie wyboru;

3. "Burza mózgów - cechy dobrego kolegi;

4. Piosenka "Chodź kolego" słowa K. Przybylska oraz zabawa ruchowa do słów piosenki;

5. Drama - przedstawienie przez grupki dzieci danej sytuacji z baśni - dobieranie rekwizytów;

6. Praca plastyczna "Mój kolega/koleżanka - odrysowywanie dłoni kolegi lub sylwetki na arkuszu szarego papieru.

 

Opracowanie: Ewa Hołderna, Grażyna szalona, Renata Rożkowska, Liliana Lachowicz, Anna Tomaszewska, Iza Kalinowska, Monika Kowalska, Małgorzata Górna, Renata Łabędzka.

 

Scenariusz lekcyjny opracowany podczas warsztatów metodycznych w Bibliotece Publicznej w Śremie.