Scenariusz lekcyjny 15

 

Temat: Podkreślenie roli przyjaźni i szacunku dla innych.

 

(W oparciu o baśń Wioletty Piaseckiej "Krzyś i miś")

 

Czas trwania 35 -40 minut.

Cel ogólny: Poznawanie na podstawie literatury wartości moralnych, tj. przyjaźni i szacunku dla innych.

 

Cele operacyjne: dziecko

- wypowiada się na temat swoich zabawek;

- wie, że należy szanować zabawki;

- rozumie, że swoim zachowaniem może sprawić innym przykrość;

- rozróżnia charakter muzyki (wesoła, smutna, spokojna);

- wyraża swoje emocje gestem, mimiką.

 

Przebieg:

1. słuchanie baśni "Krzyś i miS";

2. Rozmowa dotycząca wysłuchanej baśni:

- jak nazywał się chłopiec?

- jakie posiadał zabawki, które z nich najbardziej go cieszyły?

- dlaczego nie cieszył się ze wspólnej zabawy z misiem?

- co się wydarzyło podczas urodzin Krzysia?

- co ważnego powiedział Maciuś Krzysiowi?

3. Zabawa ruchowa "Wesołe i smutne historie". Dzieci poruszają się po sali, trzymając w ręce misia pluszaka (muzyka w tle wesoła, skoczna), w momencie, gdy usłyszą muzykę spokojną, odkładją misia w wyznaczonym miejscu i zatrzymują się, robiąc smutne minki.

4. "Kocham swojego misia"

- dzieci wycinają narysowane przez siebie serduszka i nawlekają na wstążkę, po czym, przy pomocy nauczyciela, wiąża na szyi misia.

5. Zabawa z elementami dramy "Jestem porzuconym misiem", "Jestem szczęśliwym misiem".

6. Zabawa relaksacyjna "Utulamy misia" - dzieci siedzą w kole, włączona cicha muzyka. Każde dziecko przytula misia i podaje koleżance siedzącej obok.

 

Opracowanie: Magdalena Padowicz, Monika Cichocka Ewa Piątkowska, (Przedszkole Nr 7 w Śremie) Beata Konopka (Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie), Halina Nowak (Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wyrzece)

 

Scenariusz lekcyjny został opracowany podczas warsztatów metodycznych w Bibliotece Publicznej w Śremie.