SCENARIUSZ LEKCYJNY 6

 

Temat: Czy ja też mam w sobie talent?

 

(W oparciu o bajkę Wioletty Piaseckiej "Talent" ze zbioru "Bajka na dobranoc")

 

 

Cel: uświadomienie dzieciom, że każdy posiada w sobie jakiś dar czy umiejętność.

 

Pomoce: baśń W. Piaseckiej „Talent”, materiały plastyczne: tablice albo blok rysunkowy, sprzęt audiowizualny.

 

Przebieg:

 

1. Burza mózgów pt. „Talent” – rozmowa.

 

2. Przedstawienie swoich zdolności (forma dowolna) np. śpiew, recytacja.

 

3. Jak odkryć swój talent? (w grupach) w formie nauki rodzajowej: - talent plastyczny; - talent sportowy; - talent muzyczny; - talent inny;

 

4. Czytanie bajki W. Piaseckiej „Talent”.

 

5. Rozmowa podsumowująca.

 

Opracowanie: Jadwiga Wysokińska, Małgorzata Trulka, Renata Gruszecka Iwona Lubarcz, Ewa Walter.

 

Scenariusz lekcyjny opracowany podczas warsztatów metodycznych w Bibliotece Publicznej w Koszalinie.