Spotkania autorskie w tym roku szkolnym rozpoczynam na Mazowszu

Biblioteka Publiczna Stare Babice

10 września g. 16.30

Zapraszam serdecznie!