Dodano 28-09-2017 18:21

Wszystkie dzieci zapraszam do wzięcia udziału w wielkim konkursie "Czytam i rysuję" organizowanym przez Wydawnictwo NIKO:) Do dzieła!!!

więcej na stronie: www.wydawnictwoniko.pl

Poniżej znajduje się regulamin konkursu.

 

 

Regulamin konkursu plastycznego „Czytam i rysuję”

 

1. Organizator

Wydawnictwo NIKO w Kijewie Królewskim.

2. Temat konkursu

Zadaniem uczestników jest wykonanie ilustracji do wybranej książki autorstwa Wioletty Piaseckiej:
„A gdzie kurka? Wesołe wierszyki o zwierzątkach”, „Mała Cyganeczka”, „Tańczące czarownice” lub „Zagadki piłkarskie. Drużyna marzeń”. Fragmenty książek znajdują się na stronie www.wydawnictwoNIKO.pl w opisach poszczególnych pozycji.

3. Cele

Promocja czytelnictwa, rozwijanie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni plastycznej oraz zdolności manualnych u dzieci, a także zapoznanie ich z różnorodnością form plastycznych.

4. Wiek uczestników

Trzy kategorie wiekowe – przedszkolaki (3-6 lat), klasy I-III (7-9 lat) i IV-VIII (10-14 lat). Każda praca może mieć tylko jednego autora.

Rodzice dzieci biorących udział w konkursie muszą załączyć na piśmie zgodę na ich udział w konkursie (wystarczy odręcznie napisana zgoda z datą i podpisem prawnego opiekuna).

5. Format

Prace mogą być wykonane na kartce formatu A4 (blok rysunkowy) lub A5 (wielkość zeszytu szkolnego).

6. Technika

Rysunek (kredki, farby lub flamastry itp.), wydzieranka, wyklejanka lub kolaż – związane z tematem konkursu.

7. Terminy

Zabezpieczone prace należy dostarczyć pocztą tradycyjną do 31.10.2017 r. na adres: Wydawnictwo NIKO, ul. Żwirowa 7, 86-253 Kijewo Królewskie, z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Czytam i rysuję”. Ważna jest data stempla pocztowego.

Zgłaszane prace powinny zawierać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek lub klasa, adres domowy oraz numer telefonu i adres mailowy rodziców.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15.11.2017 r., a nagrody będą wysłane do uczestników do dwóch tygodni po ogłoszeniu wyników, tj. najpóźniej do 30.11.2017 r.

8. Nagrody:

W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody główne – po jednej w każdej z kategorii wiekowej. Nagrodą główną będzie wybrana książka autorstwa Wioletty Piaseckiej z jej autografem i książki edukacyjne dostosowane do wieku zwycięzcy.

Ponadto zostaną nagrodzone prace wyróżnione (po dwie z każdej kategorii wiekowej). Osoby wyróżnione otrzymają w nagrodę książki edukacyjne dostosowane do ich wieku.

9. Uwagi dodatkowe:

Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne publikowanie prac przez organizatora.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania prac plastycznych na potrzeby konkursu.

Prace konkursowe nie będą oddawane.

Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu polubieniem fanpage’u organizatora na Facebooku.

Konkurs nie podlega Ustawie z dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1992 nr 68 poz. 341).