Scenariusz 4

Temat: Razem łatwiej. (w oparciu o bajkę „Leśna bitwa” W. Piaseckiej).

Cel: ukazanie roli współdziałania, zaangażowania całej grupy, dobrej organizacji.

Pomoce: tekst baśni W. Piaseckiej „Leśna bitwa”.

Przebieg:
1.Zabawa i integracja: podział dzieci na grupy, w których muszą wykonać określone zadania (rodzaj zadania zależny od wieku).
2.Rozmowa o wybranym zadaniu, czy łatwo się współpracowało, o trudnościach w porozumieniu się, czy każda praca wykonywana w grupie przez poszczególne osoby jest ważna.
3.Czytanie baśni „Leśna bitwa”.
4.Analiza treści baśni:
   - Wymień cechy czarnych mrówek.
   - Wymień cechy czerwonych mrówek.
   - Omów zadania bohaterów baśni.
   - Czy wszystkie wykonywane zadania były ważne?
   - Czy silniejszy zawsze wygrywa? (przykłady z własnych doświadczeń lub innych bajek i baśni).
   - Dlaczego, waszym zdaniem, czarne mrówki wygrały?
5.Wykonanie ilustracji do przeczytanej baśni.

Opracowanie: Agnieszka Rosowska, Agnieszka Hryniewicz, Alina Fiedorowicz, Barbara Wachowicz.