Scenariusz 4

Temat: Kto najważniejszy? (w oparciu o baśń „Kredki”).

Cele: poszanowanie cudzej i własnej wartości, kształtowanie poczucia tolerancji i szacunku dla siebie i innych.

Pomoce: piosenka „Kolorowe kredki”, tekst baśni W. Piaseckiej „Kredki”

Przebieg:
1.Wysłuchanie piosenki „Kolorowe kredki”.
2.Rozmowa na temat kolorów.
   - Ulubione kolory dzieci.
   - Jakie znacie kolory? (ciepłe i zimne).
3.Czytamy baśń Wioletty Piaseckiej „Kredki”.
4.Rozmowa na temat baśni:
   - O co sprzeczały się kredki?
   - Która z kredek miała rację?
   - Kto rozstrzygnął spór i w jaki sposób?
   - Co i jakimi kolorami namalował Sebastian?
5.Swobodne wypowiedzi na temat poszanowania własnej i cudzej wartości.
   - dlaczego nikt nie wygrał sporu?
6.Odrysowywanie swojej dłoni – wypisywanie swoich największych wartości (to, co w sobie cenię).
7.Prace plastyczne na temat: „Mój kolorowy świat”.

Opracowanie: Teresa Kura, Bożena Goszczyńska, Agnieszka Jaroszek, Małgorzata Bida, Jolanta Kuc, Bożena Zielińska, Joanna Prokop.