Scenariusz 3

Temat: Mój nowy przyjaciel. (w oparciu o bajkę „Krzyś i Miś” W. Piaseckiej)

Cel: ukazanie roli przyjaźni oraz jej wartości w życiu człowieka.

Pomoce: baśń W. Piaseckiej „Krzyś i Miś” ze zbiorku „Bajka na dobranoc”, przytulanki, fotografie dzieci – najwcześniejsze (z niemowlęctwa), różne materiały.

Przebieg:
1.Stworzenie galerii fotografii – omówienie ich bohaterów, próby rozpoznania kolegów i koleżanek w dzieciństwie.
2.Wspomnienia dotyczące pierwszej zapamiętanej zabawki i jej dalszych losów oraz przedstawienie swoich przytulanek.
3.Czytanie baśni „Krzyś i Miś”.
4.Analiza treści baśni:
   - Wymień imiona bohaterów.
   - Czym się różnili obaj chłopcy?
   - Jaką wartość miał Miś dla chłopców?
   - Co sprawiło, że chłopcy zaprzyjaźnili się?
5.Inscenizowanie scenkami dramowymi fragmentów baśni:
   - Podarowanie Misia i konsekwencje;
   - Zawarcie przyjaźni Krzysia i Misia;
6.Wykonanie ilustracji do baśni „Portret Misia” z wykorzystaniem różnych materiałów.
7.Zabawa ruchowa przy muzyce np. dzieci z podobnymi zabawkami tworzą koło (według inwencji nauczyciela).

Opracowanie: Anna Śmiech, Maria Wójcie, Elżbieta Walczuk, Halina Mysakowska, Beata Walczuk.