Scenariusz 2

Temat: Dawno temu w Betlejem… (w oparciu o baśń „Betlejem” W. Piaseckiej)

Cel: kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych.

Pomoce: baśń W. Piaseckiej „Betlejem” z cyklu „Dawno temu…”, teksty kolęd, magnetofon, szablony do wykonania szopki.

Przebieg:
1.Wspólny śpiew kolędy „Przybieżeli do Betlejem”
2.Rozmowa kierowana na temat odśpiewanej kolędy.
3.Sformułowanie problemu:
   - Odczytanie treści baśni „Betlejem” W. Piaseckiej.
   - Wskazanie podobieństw i różnic na podstawie kolędy, baśni i własnych doświadczeń (nawiązanie do      tradycji z innych krajów).
   - Skąd wziął się zwyczaj kolędowania?
   - Jakie inne znacie zwyczaje świąteczne?
   - Jakie postacie biorą udział w kolędowaniu?
4.Drama: przedstawienie krótkiej scenki kolędowania.
5.Wykonanie z gotowych szablonów szopki.
6.Wystawa prac – szopek; wspólne kolędowanie.

Opracowanie: Maria Wojtas, Elżbieta Adamczuk, Ewa Gruszeczka, Irena Strzelec, Dorota Duranowska.