Scenariusz 1

Temat: Jak znaleźć przyjaciela? (W oparciu o bajkę „Kasia” W. Piaseckiej).

Cel: rozwijanie umiejętności nawiązywania wspólnych kontaktów, kształtowanie umiejętności określania i wyrażania stanów emocjonalnych, poznanie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka.

Pomoce: bajka W. Piaseckiej „Kasia”, karty pracy, kaseta magnetofonowa z nagraniami, ilustracje obrazujące stany emocjonalne.

Przebieg:
1.Zabawa integracyjna na powitanie „Witam Was”
2.Przedstawienie dzieciom ilustracji obrazujących różne stany emocjonalne (uczucia); określenie tych stanów, próba określenia swojego nastroju.
3.Nastroje – zabawa pantomimiczna.
4.„Kasia” – słuchanie baśni W. Piaseckiej.
5.Rozmowa na temat wysłuchanej baśni:
   - Kto jest głównym bohaterem baśni?
   - Jaka była Kasia?
   - Jak zachowywała się Kasia w grupie przedszkolnej?
   - Dlaczego Kasia była smutna wśród wielu koleżanek i kolegów?
   - Czy łatwo jest znaleźć przyjaciela?
   - Kto to jest przyjaciel?
   - Jak czuła się dziewczynka, gdy miała przyjaciół?
6. „Szukam przyjaciela” – śpiewanie piosenki oraz wykorzystanie jej do zabawy ruchowej.
7. Karta pracy – Kasia smutna w gronie przyjaciół (przedstaw mimikę twarzy).

Opracowanie: Jadwiga Smyk, Marzanna Kobus, Krystyna Smyk, Halina Prościńska-Paluch, Jolanta Pomowska, Maria Lalik, Wiesława Okoń.